چندساعتی رفتم بیرون هوا تقریبا سرد بود .هوای سرد دوست دارم مخصوصا اگه برف بیاد اما فعلا که خبری از برف و بارون نیس! قدم میزدم و مردم نگاه میکردم یه نکته جالبی رسیدم چرا خانم هایی که با تیپ و ارایش و موهای رنگ شده و به قول خودشون به روز اینقدر عصبی و بد دهن هستن؟اما خانم های ساده یا چادری ارام و ساکت و با کوچکترین چیزها کنار همسرشون شاد هستن؟حتی پفک هندی!
یه خانمی دیدم که از تیپ و مد چیزی کم نداشت و دست در دست شوهرش راه میرفت اما خیلی بد باهم صحبت میکردن !
نمیدونم چرا...نظر شما چیه؟
یه تصمیمی که چند ماهه دارم اما عملیش نکردم میخوام فردا عملی کنم میخوام تغییر پوشش بدم و چادری بشم!ولی هنوز دلم قرص نیس... نمیدونم بنطر شما مسخره نیست معلم زبان انگلیسی (البته هنوز شروع نکردم ولی خدا بخواد از تابستون اقدام میکنم) چادری باشه؟
تصمیم سختیه درواقع برای من چون آدم دمدمی مزاجی هستم. نمیدونم شایدم فردا سرم نکردم...