تموم کردن یه رابطه هایی هرچقدر سخت هم که باشه از آب شدن ذره ذره خیلی بهتر
تموم کردن یه رابطه هایی ارامش روح و روانه .‌‌
باید خیلی چیزارو تمو کرد و گذاشت کنار تا یتونی خودت باشی و راهت رو ادامه بدی . خواسته های کوچیکمون هم میتونه مقدمه ای برای رسیدن به اهداف بزرگ و مهم باشه دست از تلاش نباید برداریم  دست از خواسته هامون نباید بکشیم.
 خیلی از ادمایی ک وارد زندگیمون میشن نباید بخاطر شون از خودمون و خواسته هامون بگذریم حتی اگه عشقتمون باشه!! به قول یکی از عزیزانم عشق ی شوخی بچگانس یه حس ک دیر یا زود میگدره و تموم میشه ولی تو و زندگی که برای خودمون میسازیم و خواسته هایی ک زیر پا گذاشتیم تا زمانی ک زنده هسیم ادامه داره
 پس
خودت  بخاطر آدمای اطرافت نه تغییر بده نه محدود کن این تویی که باید از زندگیت لذت ببری .
از زندگیت لذت ببر و ازاد باش زندگی کن نه اینکه نقش بازی کنی که فردی که دوسش داری هم تورو دوس داشته باشه فقط "خودت باش"

کیا موافقن؟!