یه آدمایی توی زندگی هستن که هرچند تو یه علاقه ساده بهشون داری اما حرفاشون میتونن باهات کاری کنن که حتی در بدتزین شرایط هم باشی خسته و ناامید از همه چیز بازم از حرفای مثبت اونا انرژی میگیری باز سرپا میشی...
وقتی میبنم هنوزم ادمایی هستن که میتونم با حرفاشون امید و انرژی بگیرم به ادامه زندگی و تلاشم برای رسیدن به اهدافم امیدوارتر میشم. خدایا شکرت
شاید مخاطب خاص نباشن اما خاص اند!